Hos Rezepten helse og sykeartikler i Foreningsgaten 1 byr vi på fagkunnskap, gode råd og kvalitetsprodukter. I “Det hvite hus” viderefører Rezepten helse og sykeartikler med over 100 år historikk som fagbutikk i sentrum. Her finner du et stort utvalg i syke-, helse- og velværartikler, blant annet Tempur puter, madrasser og senger.
 • Utstyr, opplæring, kunnskap og omsorg

  Rezepten AS formidler hjelpemidler til kronisk syke samtidig som vi driver en omfattende informasjonsvirksomhet, opplæring og personlig oppfølging av den enkelte bruker/pasient.

 • Helsearbeider med butikk og rådgivning

  Vi er en helsearbeider som driver butikk med salg av helseartikler, formidling av sykepleieartikler, informasjon og brukerstøtte.

 • Individuell veiledning

  Vi har et eget samtalerom/prøverom der du kan ha en førstegangssamtale rundt din situasjon, om årsaker og muligheter. Du får hjelp til valg og tilpasning av hjelpemidler samt informasjon om bruk av utstyr og tett oppfølging. I tillegg kan bandagisten vurdere hvordan hjelpemiddelet fungerer, og hvilke justeringer som kanskje bør gjøres underveis.
  Vi har taushetsplikt og vil behandle alle opplysninger konfidensielt.

 • Kompetanse

  Det stilles krav til dokumentert fagkompetanse hos alle ansatte hos oss. Alle våre ansatte gjennomgår fagkurs på Bandagistskolen, der deltakerne avlegger eksamen for å få sin godkjenning.