Blå resept – Vi formidler og leverer blåreseptvarer/e-resept innen inkontinens, stomi, ernæring ogdiabetes i hele Bergen. Varene sendes fraktfritt hjem til deg.

Kontakt oss på tlf 53 69 80 00

Blå resepter og e-resept skrives ut av lege for pasienter med kronisk sykdom hvor det er behov for langvarig behandling. Ordningen innebærer at du får dekket det meste av det medisinene eller sykepleieartiklene koster.

Vi formidler og leverer blåreseptvarer innen inkontinens, stomi, ernæring og diabetes , samt ulike produkter innen sår og kompresjon. Vi har egne sykepleiere med høy kompetanse innen disse områdene.

Du kan enten ta med deg din blåresept, eller be din lege om å sende den direkte til oss.
Du kan så få en samtale med en av våre sykepleiere på et av våre samtalerom. Veiledningen er gratis.

Bestilling av blåreseptvarer kan gjøres i vår butikk i Bergen sentrum eller via telefon, faks eller e-post.

  • Gratis utkjøring av varer på blå resept
  • Stor diskresjon/taushetsplikt og tett oppfølging ved behov

Vi håndterer også e-resept, elektroniske resepter og har direkte oppgjørsavtale med Helfo